SSG Golvbrunnar (Spygatt)

Vi tillverkar golvbrunnar av typen Spygatt som håller SSG Standard 6570.

 

Kort om SSG standard

SSG arbetar med standarder och anvisningar för konstruktion, upphandling,underhåll och dokumentation av industrianläggningar. SSG samarbetar i ett nätverk med 500 experter inom svensk processindustri, främst massa- och pappersindustrin. SSG standarder används inom all industri såväl av anläggningsägare som leverantörer, tillverkare, konsulter och entreprenörer. SSG standarder ger även en ökad anläggningstillgänglighet med en hög kvalitet och en hög person- och driftsäkerhet under produktion. Idag använder ca 85% av svensk pappers- och massaindustri SSG standarder. Fördelarna för er som slutkund är bland annat. 

  • Det ger en industrianläggning av hög kvalitet och hög tillgänglighet.
  • Hög person- och driftsäkerhet.
  • Effektivt stöd för inköp.
  • Uppfyller myndighetskrav.

 

SSG golvbrunn av typen Spygatt