Flexcon

[column size=”1-1″ last=”1″]Flexicon – automatisk snabbkoppling för lastväxlare

Vi har utvecklat en automatisk snabbkoppling för ihopkoppling av lastväxlare med flak som är utrustade med med tryckluftsstyrda funktioner som t ex schaktflak med automatläm.

Kopplingen består av ett kopplingshus som monteras på lastväxlaren, i detta finns hondelen rörligt infäst så att handelen, som är monterad på flaket, automatiskt korrigerar hondelens läge både i sid- och höjdled så att koppling sker. Kopplingsdelarna pressas mot varandra med fjädertryck i hopkopplat läge. När sedan flaket skjuts av kopplas delarna isär och backventiler i båda kopplingsdelarna stänger luftkanalerna.

Systemet passar även för enkelverkande funktioner som spridarlämsutlösning med tryckluftsklocka el dyl. Kopplingen är mycket enkel i sin konstruktion med få rörliga delar och är därmed robust och pålitlig. Flexcon är patenterad.

[/column]

[column size=”1-3″ last=”0″]

Ansluten

[/column]

[column size=”1-3″ last=”0″]

Kopplas isär

[/column]

[column size=”1-3″ last=”1″]

Frånkopplad utan att chauffören lämnat hytten

[/column]