KG Rock drill system

Vi bygger om bergborrmaskiner med vårt eget styrsystem, kallat KG Rock Drill System.

Vårt system bygger på lastkännande hydraulik med skräddarsydda ventiler och ett avancerat Can-Bus baserat styrsystem. Sammantaget innebär det:

  • Enklare inställningar
  • Enklare felsökning
  • Radiostyrning
  • Mindre hydraulslangar (vi tar bort omkring 2/3 av all hydraulslang)
  • Större driftssäkerhet

Vi utför helt kundanpassade ombyggnationer och med vår långa erfarenhet inom området kan vi hjälpa våra kunder med tips och råd för att skapa en borrmaskin som är optimal för varje kunds specifika behov.

En radiostyrd borrigg kan manövreras säkert på säkert avstånd i svår terräng.