Motorex oljor & smörjmedel

I över 90 år har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter. Tribologispecialister, ingenjörer, kemister, tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. MOTOREX har gjort sig ett välkänt namn världen över och är idag synonymt med såväl framgångar inom racingsporten, som toppkvalitet och spjutspetsteknologi.

Den perfekta lösningen för varje smörjtekniskt behov

Genom att välja MOTOREX kan man vara säker på att få exakt rätt produkt för varje smörjtekniskt behov. Hög kvalitet är ett krav som MOTOREX alltid har ställt på sina produkter i alla prissegment. Dessa principer banar väg för ständig utveckling hos MOTOREX.

En pålitlig partner för människor och miljö

Tillverkning av kemisk-tekniska produkter ställer höga krav och ansvarstagande. Ett samvetsgrant samspel mellan människa och miljö återspeglas i MOTOREX produkter och tjänster, samt affärsframgångar under många år.

Löpande kvalitetskontroller

Efter varje tillverkningsprocess kontrolleras produktkvaliteten för godkännande.
Därefter sparas ett referensprov som laboratoriet sedan har tillgång till i åratal.
MOTOREX är certifierade enligt ISO 9001 och miljönorm ISO 14001 vilket
möjliggör en exakt kvalitetsmätning.

Maximal lönsamhet

Inom transportsektorn, kollektivtrafiken och byggbranschen är maximai lönsamhet och absolut pålitlighet de viktigaste kraven som man ställer på maskinparken. Här
erbjuder MOTOREX rätt smörjmedel för varje behov tack vare det breda produktsortimentet.

Datablad